dinsdag 1 november 2016

Strapdag


Op vrijdag 16 september 2016 deden we met onze school mee aan de STRAPDAG.

De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.

De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.(Voor enkele foto's van de strapdag, klik hier.)

Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich voor deze TIENDE editie niet alleen naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen.

In SASK oefenden we in de klassen het 'Straplied' en kwamen kinderen van het zesde leerjaar in de klassen op bezoek om uitleg te geven over de strapdag. Op de strapdag zelf kwamen we allemaal samen en gaf meester Martin een woordje uitleg over de strapdag. Kinderen die op een duurzame manier naar school kwamen kregen een extra cadeautje.

Probeer zoveel mogelijk te strappen!