donderdag 8 februari 2018

Dikke Truiendag en Anti-pestweek

De voorbije weken kon je er niet naast kijken: de posters van de Dikke Truiendag. Ook in de klassen werd er druk over gebabbeld. In de week van 29 januari kreeg iedere klas van de lagere school een bezoekje van de leerlingen van het vijfde leerjaar. De kinderen van juf Lisa's klas vertelden ons waarom we een dagje de verwarming moesten afzetten en waarom het belangrijk was dat iedereen op school meedeed aan de DTD.

Op dinsdag 6 februari was het dan zo ver. Meester Daan, Benita Moskottie en enkele leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zorgden voor een stevige, enthousiaste opwarming om de dag te starten. Ook werden er voor de drie 'graden' challenges meegedeeld. De leerlingen van 1 en 2 moesten de pinguïndans uitvoeren, de leerlingen van 3 en 4 moesten met nic nacjes zoveel mogelijk MOS-gerelateerde woorden maken en de leerlingen van 5 en 6 moesten voor iedere leerling van de school een DTD/Stip It-hoedje maken. Deze challenges moesten voor het einde van de dag behaald worden. Daarbovenop moesten er in de klassen ook nog een Miss Dikke Trui en een Mister Dikke Trui gekozen worden.
Tenslotte werd er ook aandacht besteed aan de anti-pestweek. Het anti-pestlied 'Stip Na Stip', werd luidkeels meegebruld door alle kinderen van de school.Na de namiddagspeeltijd kwam de hele lagere school samen in de turnzaal voor het 'Gala van Miss en Mister Dikke Trui 2018'. Alle misses en misters van de klassen werden, onder luid applaus, vooraan gepresenteerd. Na lang beraadslagen besliste de jury om Mathijs van 3C en Emily van 6A als Mister en Miss Dikke Trui 2018 te verkiezen.

Daarna werd nog even gepolst of alle challenges gelukt waren. 

Zoveel mogelijk woorden maken? Check!Dansje? Check!


Hoedjes? Check!


Als afsluiter benadrukte de directeur nogmaals dat hier bij ons, in SASK, pesten niet door de beugel kan. SASK is en blijft een pestvrije school.

De dag werd feestelijk afgesloten met dans en muziek. 'Stip na stip' werd nogmaals luidkeels meegezongen.

Foto's van deze feestelijke dag kun je hier bekijken.